Wet kwaliteitsborging en beng gids bouw

Wet kwaliteitsborging en BENG

De definitieve gids voor de bouw
De Wet kwaliteitsborging en de BENG eisen hebben een grote impact op de toekomst van de bouw. Wil je meer weten over:
 • De betekenis en impact van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op de aannemer
 • Wat BENG en de eisen zijn en hoe je hier effectief op kunt inspelen als voorloper op de Wkb en
 • Hoe fabrikanten en leveranciers je gaan helpen met deze thema’s
Dan is deze definitieve gids iets voor jou! Lees snel verder.

Inhoudsopgave

DEEL 1: ALLES OVER WKB

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) is een extra bescherming voor de bouwconsument (particulier en zakelijk). Als gevolg van de Wet krijgt de aannemer strenger toezicht en controle op het naleven van de geldende kwaliteitseisen.

De ontwikkeling van de Wkb:
 • Op 14 mei 2019 is de Wet aangenomen door de Eerste Kamer
 • De geplande invoering van 1 januari 2021 is op 17 april 2020 uitgesteld
 • De nieuwe invoerdatum voor bouwwerken in Gevolgklasse 1 is op 1 januari 2022
 • Voor 1 januari 2022 starten al diverse pilot projecten in Gevolgklasse 1
Doelen van de Wkb:
 • Het verminderen van bouwfouten en gebreken
 • Proactieve controle en preventie van fouten door bouwbedrijven
 • Het verlagen van de herstelkosten als gevolg van bouwfouten
 • Het vereenvoudigen en versnellen van het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs

Wkb: de belangrijkste veranderingen

Wil je meer weten over de veranderingen van de Wkb voor aannemers? Bekijk dan de onderstaande video.

Transcriptie video

“Op 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Wat gaat er veranderen voor aannemers? We nemen de volgende onderwerpen onder de loep: dossiervorming, toezicht, aansprakelijkheid en de 5% regeling. Allereerst de dossiervorming. Vanaf 1 januari 2022 moeten aannemers een consumentendossier overhandigen aan de opdrachtgever. Dat geldt voor alle bouwwerken, of ze nu vergunningsplichtig zijn of vergunningsvrij. Voor infraprojecten geldt dit ook als er sprake is van een bouwwerk volgens het bouwbesluit. U documenteert vanaf de start alle fases van het bouwtraject, van een dossier bevoegd gezag en een consumentendossier. Zo toont u aan dat u aan alle eisen van het contract en bouwbesluit voldoet. Het consumentendossier geldt dus voor alle bouw- en infrawerken. Vervolgens verandert het toezicht ook. Een bouwwerk wordt niet meer door de gemeente getoetst aan de bouwtechnische eisen. Een onafhankelijke kwaliteitsborger beoordeelt tijdens de bouw tot de oplevering of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Het opleverdossier is er voor de basis. Zonder een verklaring van de kwaliteitsborger kan de gemeente de ingebruikname verbieden. Kwaliteitsborgers moeten vermeld worden in het openbaar register en onafhankelijk zijn. De vergunningsaanvragen schakelt de kwaliteitsborger in. Dat kan eventueel via de aannemer geregeld worden. Het gewijzigde toezicht gaat in per 1 januari 2022, voorlopig alleen voor Gevolgklasse 1. Dat zijn fietsers- en voetgangerstunnels en bruggen, bouwwerken tot 20 meter (geen gebouw zijnde), woonboten, grondgebonden woningbouw, bedrijfspanden tot twee verdiepingen en loodsen met kleine kantoren. Dat geldt ook voor vergunningsplichtige verbouwingen op bovenstaande categorieën. Ook de aansprakelijkheid verandert. De aannemer wordt aangesproken op alle gebreken die na oplevering optreden. Het maakt niet meer uit of de opdrachtgever deze gebreken had kunnen zien tijdens de oplevering. Uitzondering is wanneer het gebrek niet aan u toe te rekenen is, zoals bijvoorbeeld bij een ontwerpfout. Daarvoor dient u als bouwer wel het bewijs te leveren. Wie uiteindelijk aansprakelijk is, hangt af van aan wie het gebrek toe te rekenen is. Ten slotte de 5% regeling. De consument heeft het recht om de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris, met een termijn van 3 maanden. Nu mag de notaris na dit termijn dit bedrag aan de aannemer overmaken zonder toestemming van de consument. Dit verandert. De aannemer vraagt na 1 maand en uiterlijk binnen 2 maanden na de oplevering schriftelijk aan de bouwconsument of hij het depot wil handhaven of wil uitkeren. De notaris ontvangt een kopie van deze brief. Als binnen dit termijn geen reactie wordt ontvangen, moet het depotbedrag aan de aannemer worden overgemaakt, zonder toestemming van de consument. Er verandert dus veel. Start daarom nu al met u voor te bereiden.” Bron: Bouwend Nederland

Wkb: de belangrijkste veranderingen

Wil je meer weten over de veranderingen van de Wkb voor aannemers? Bekijk dan de onderstaande video.

DEEL 2: ALLES OVER BENG

Wat is BENG?

BENG is een eisenpakket dat voortvloeit uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De afkorting BENG staat voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’. Vanaf 1 januari 2021 zijn de BENG eisen van toepassing op alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw (zowel woning- als utiliteitsbouw).

BENG vervangt het huidige EPC (energieprestatiecoëfficiënt)

René Machielse, commercieel manager van Bouwcenter Nelemans, over BENG:

“BENG is een voorloper op de Wet kwaliteitsborging, dus je kunt nu al samen met ons en leveranciers starten met het opbouwen van dossiers/onderbouwing voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen.”

Bron: RVO

BENG eisen: 3 of 4 indicatoren?

De BENG eisen bestaan uit de volgende 4 indicatoren:

1.

Energiebehoefte:
De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

2.

Primair fossiel energiegebruik
Het maximale primair fossiel energiegebruik, ook in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

3.

Aandeel hernieuwbare energie
Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

4.

TO juli (verborgen BENG eis)
Temperatuur overschrijding van maand juli (oververhitting woning)
Je moet aan alle BENG eisen voldoen, compensatie is niet mogelijk.

Introductie video

In onze webinar introduceerde Gelly Sehat, kwaliteitsborger van PlanGarant, BENG op een toegankelijke en overzichtelijke manier.

1. Energiebehoefte

e maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

BENG 1, de energiebehoefte, gaat over verwarmen en koelen. Beide worden bij elkaar opgeteld en vormen de energiebehoefte. Het doel is om een optimale balans te genereren tussen isolatie, gebouwschil, aanwezigheid van koudebruggen, etc. Het invullen van de energiebehoefte kan met hernieuwbare of fossiele energie.

Onze BENG 1 tips
 • Ga voor meer isolatie (vloer, gevel, dak, glas)
 • Compact en conceptmatig ontwerpen en bouwen
 • Zet in op zonwering, zonwerend glas, ventilatie en luchtdichtheid

2. Primair fossiel energiegebruik

Het maximale primair fossiel energiegebruik, ook in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

Primair fossiel energiegebruik gaat over de optelsom van het primair energieverbruik (verwarming, koeling, ventilatoren, warmtapwaterbereiding). Voor utiliteitsgebouwen is ook de verlichting en bevochtiging (indien aanwezig) van toepassing. Voor utiliteitsgebouwen en woningen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewerkte energie van het primaire energieverbruik af mag worden gehaald.

3. Aandeel hernieuwbare energie

Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Door de Klimaatwet wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker. Het aantal hernieuwbare energie is daarom een relevant onderdeel van BENG. Deze energie is afkomstig uit zon, de buitenlucht, biomassa en de bodem. Het aandeel wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

4. TO juli

De temperatuur overschrijding van de woning in juli.

Vergeet TO juli niet. De grenswaarde is per 1 januari 2021 1,20. Het getal geeft inzicht in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw. Maak je gebruik van actieve koelingen in woningen? Dan voldoe je automatisch aan TO juli.

DEEL 3: OBSTAKEL OF KANS?

Onze visie op de wetgeving

Vanuit Bouwcenter Nelemans zien we de nieuwe wetgeving niet als obstakel, maar juist als kans om voorop te lopen.

Daarom blijven we ons assortiment continu verbeteren en werken we samen met leveranciers, die kwalitatieve oplossingen aanbieden.

Ook spelen we veel meer in op Prefab (zie ons concept Cascoplus).

Verder blijft de concurrentie op hetzelfde niveau, omdat iedereen aan de wetgeving moet voldoen en gecontroleerd wordt.

René Machielse, commercieel manager van Bouwcenter Nelemans, over de Wkb en BENG:

“Kwaliteit komt altijd naar je toe.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat we gezamenlijk de kwaliteit in en van de bouw nog verder gaan verbeteren.

De goedkoopste oplossing is niet altijd de voordeligste op termijn.

Pak dus je kans om de wetgeving te omarmen en tijdig te starten om het te verwerken in jouw bedrijfsprocessen.”

Rene geeft ook het volgende aan:

“Het verhogen van de bouwkwaliteit heeft voordelen, zoals minder problemen bij de oplevering.

Het werk is dus écht klaar. Je maakt het jezelf dus makkelijker door conceptueel te bouwen.

Wil je met ons in gesprek over de Wkb en/of BENG? Of wil je klant worden? Neem dan contact op. We helpen je graag verder!”

Neem contact op

DEEL 4: ONZE OPLOSSINGEN

Nelemans loopt samen met haar leveranciers voorop!

Wij vinden het belangrijk om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een betrouwbare partner te blijven voor onze klanten.

Daarom zijn we, samen met onze leveranciers, proactief bezig om je te ontlasten voor de Wkb en BENG.

Het delen van kennis en het geven van gedegen productadvies worden nog belangrijker in de toekomst.

Hieronder vind je diverse voorbeelden van onze oplossingen om klanten optimaal te bedienen binnen de nieuwe wetgeving:

 • Advies en ondersteuning
 • Het gebruik maken van ons netwerk van gespecialiseerde partners
 • Een breed en diep assortiment bestaande uit kwalitatieve leveranciers, die qua assortiment meegaan met de Wkb en BENG
 • Onze duurzame en kostenbesparende oplossing voor casco bouwen
Uitgelichte oplossing casco bouwen: Cascoplus

Cascoplus is de oplossing voor prefab bouwen en bestaat uit een complete ruwbouw, dat geheel op maat word gefabriceerd. Het concept is efficiënt, slim en snel, waardoor we aannemers ontlasten.

 • De prefab onderdelen worden in een fabriek gemaakt onder gecontroleerde omstandigheden
 • De prefab vloeren, wanden en daken krijgen vanuit de fabriek de belangrijk attest
 • Hierdoor beschik je eenvoudig over de bewijsvoering ten behoeve van de Wkb
Meer over Cascoplus
Uitgelichte oplossing isolatie: Isover

In de onderstaande video gaat onze leverancier Isover in op de Wkb en BENG.

Bron: Isover
Uitgelichte oplossing daken: BMI Monier

In de onderstaande video gaat onze BMI Monier in op de Wkb.

Brochure Monier Bron: BMI Monier
Uitgelichte oplossing daken: BMI Monier

Door de komst van BENG, per 1 januari 2021, vormt zonwering een perfecte bijdrage om de normen te behalen.

Zo kun je bijvoorbeeld voor indicatoren BENG 1 (Energiebehoefte) en TO juli met zonwering echt stappen zetten om de norm te behalen.

Het Duitse merk Warema is onze oplossing voor zonwering.

Denk eens aan het effect van gevelzonwering (buitenjaloezieën, zip screens, rolluiken, etc.) om warmte in de zomer buiten te houden

Hoe beïnvloed je BENG 1 (energiebehoefte) met Warema?
Verlagen van de koudebehoefte
 • Maak gebruik van overstekken op zuidgeoriënteerde gevels (ZO, Z en ZW)
 • Overweeg zomernachtventilatie
 • Kies voor buitenzonwering
 • Ga voor zonwerend glas
 • Verhoog de thermische massa van de bouwmethode. Een traditionele bouwmethode heeft minder koudebehoefte dan HSB
Verlagen van de warmtebehoefte
 • Bouw compact
 • Verbeter de RC- en U-waarde (isolatiewaarde) van het glas, vloer, gevel en dak
 • Minder ramen op het noorden en meer op het zuiden (let op zonwering)
 • Zorg voor een lage Qv10 factor (luchtdicht bouwen)
 • Besteed extra aandacht aan de detaillering en verlaag lineaire warmteverliezen (PSI-waarde)
Bron: Warema

DEEL 5: Veelgestelde vragen

Uit de webinar