Privacybeleid

Via onze websites worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Nelemans Bouwstoffen BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Nelemans Bouwstoffen BV dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houdt Bouwcenter Nelemans zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • * Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • * Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • * Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • * Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • * Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Nelemans Bouwstoffen BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8-2-2019

Doel

Nelemans Bouwstoffen BV vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adres­gegevens te hebben voor aflevering en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Bouwcenter Nelemans of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedin­gen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verle­den producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Websitebezoek

De websites van Nelemans Bouwstoffen BV maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert, die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikers­ervaring. De informatie die we, via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet ge­kop­peld aan andere persoonlijke informatie.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Bouwcenter Nelemans te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Gegevensverwerking en beveiliging

Nelemans Bouwstoffen BV deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Nelemans Bouwstoffen BV verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Nelemans Bouwstoffen BV te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig en die geven we dan ook niet mee.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Nelemans Bouwstoffen BV uitbesteed aan derden. Nelemans Bouwstoffen BV zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat Nelemans Bouwstoffen BV de verwerking van uw gegevens moet stoppen en kunt u Nelemans Bouwstoffen BV vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Nelemans Bouwstoffen BV (Bouwcenter Nelemans)
Ecustraat 2
4879 NP Etten-Leur
privacy@nelemans.nl
076-5978000