duurzaamnelemans

Lean and green award

Van oorsprong staat Nelemans midden in de samenleving. Als een resultaat vinden wij het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Nelemans voelt zich mede verantwoordelijk voor de schade welke toegebracht wordt aan het milieu door middel van C02 uitstoot. Vanuit dit verantwoordingsgevoel willen wij de CO2 uitstoot verlagen.

Door deel te nemen aan het” Lean en Green” project van Connekt, zorgt Nelemans ervoor dat de CO2 uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 20%

Nelemans heeft in december 2012 de “Lean and Green” award behaald met het door haar ingediende plan van aanpak.

Ons doel is om in 2016 20% CO2-reductie te bereiken ten opzichte van 2011. De CO2 emissie wordt uitgedrukt in kg CO2 per ton.

leanandgreen
Top