Nelemans Keukens
Nelemans Keukens
Nelemans Keukens

Projectkeukens bij Nelemans

Aannemers, maar ook projectontwikkelaars, architecten en andere opdrachtgevers, die voor hun project(en) op zoek zijn naar een allround specialist in bouw- en afbouwmaterialen zijn bij Nelemans aan het juiste adres. Het familiebedrijf heeft meer dan 85 jaar ervaring in de bouw en heeft zich in de loop der jaren doen gelden als een betrouwbare en professionele partner.

Vanuit de vestigingen in Etten-Leur, Den Haag, Tilburg, Oosterhout, Roosendaal, Zundert en Breda staat Nelemans voor een doordacht en compleet assortiment aan bouw- en afbouwmaterialen (al dan niet aangebracht in het werk). De verregaande vakkennis en ervaring van medewerkers completeren de kwaliteit van de dienstverlening.

Voor de laatste trends op het gebied van keukens, badkamers, wand-/vloertegels, houten vloeren, binnen-/buitendeuren en inloop-/garderobekasten, naast uiteraard alle overige (af)bouwmaterialen, beschikt Nelemans over een showroom in Etten-Leur.

Projecten in een keer regelen

Bij Nelemans kunt u alles onder één dak letterlijk nemen. Met haar assortiment keukens, badkamers, tegels, houten vloeren, binnen-/buitendeuren en kastwandsystemen kunt u voor alle denkbare wensen en eisen op dit gebied terecht. Bovendien biedt Nelemans een compleet assortiment voor nieuwbouwprojecten en renovatie woningen.

Om aannemers en andere opdrachtgevers goed en snel van dienst te zijn, is binnen Nelemans een speciale projectafdeling verantwoordelijk voor calculatie en uitvoering. Dit stelt aannemers in staat om afspraken over werkwijze, standaardopstelling(en) en condities in één keer te regelen.

Vakkundige specialisten onderhouden het verdere contact met kopers/eindgebruikers en fungeren als vast aanspreekpunt. Zo kunnen toekomstige bewoners op basis van hun eigen individuele wensen niet alleen een fraai ontwerp, maar ook een overzichtelijke offerte en een gedetailleerd overzicht van eventuele bouwkundige aanpassingen tegemoet zien.

Voor eventuele vragen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de projectleider van de projectafdeling. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie en voortgangscontrole van projectopdrachten. Samen met het team van medewerkers zorgt hij ervoor dat leveringen en montage geheel volgens plan en afspraak verlopen. Om een adequate planning te kunnen maken, is het van groot belang dat de uitvoerder van Nelemans deelneemt aarde werkbesprekingen tijdens de afbouwfase.

Opmerking
Voor kopers/eindgebruikers houdt de inrichting van de nieuwe woning natuurlijk niet op bij de keuken, badkamers, tegels e.d. Vooral na oplevering moet er nog veel gebeuren. Belangstellenden kunnen in onze showroom Etten-Leur voor verdere inrichtingen ook een ruim assortiment inloop-/garderobekasten, houten vloeren, binnen-/buitendeuren en plafondsystemen tegemoet zien. Uiteraard worden deze afbouwproducten altijd na oplevering van de woning geleverd en/of gemonteerd, zodat het bouwproces niet wordt verstoord of onderbroken.

Werkwijze projectkeukens

Om het aannemers mogelijk te maken hun projecten daadwerkelijk in één keer te regelen, is een manier van werken ontwikkeld waarin een zo efficiënt mogelijke dienstverlening aan de uiteindelijke koper/eindgebruiker centraal staat. In de tabbladen staat een toelichting van de verschillende stappen.

Nelemans Keukens

Standaardopstelling(en) keuken projecten

Aan de hand van het door de aannemers aangeleverde bouwbestek en het beschikbare budget (stelpost) wordt een basisopstelling gemaakt met een bijbehorende aanbieding die past bij het niveau van het bouwproject. Het assortiment aan keukens, badkamers, tegels en afbouwmaterialen is dermate ruim en breed dat in alle gewenste prijsklassen kan worden voorzien.

Nelemans Keukens

Een ruim assortiment keukens

Om aan de uiteenlopende wensen van kopers/eindgebruikers te kunnen voldoen, beschikt Nelemans over een ruim en breed kwaliteitsassortiment aan keukens, tegels, sanitair, deuren en overige afbouwmaterialen. Zo kan met de keukens onder het eigen Nelemans label of Next125, Schüller en Life Kitchen alle denkbare keukenwensen, dus variërend van de project keukenlijn voor de sociale woningbouw tot en met het luxe topsegment in keukendesign, worden voorzien.

Het kopers keuken projecten boek

Voor ieder project kan op verzoek een zogenaamd kopers keuken projecten boek worden gemaakt, waarin alle relevante specificaties zijn opgenomen. Informatie over de te gebruiken materialen voor standaardopstellingen, bijbehorende 3D-impressies en plattegronden worden (indien van toepassing) aangevuld met verrekenprijzen voor eventuele meer-/minderwerk van het leidingwerk in de keuken, badkamer en toiletruimte. Het kopers keuken project boek wordt rechtstreeks aan de kopers/eindgebruikers verstrekt, dan wel via de makelaar of de eigen specialisten van de aannemer.

Nelemans Keukens

Kom langs in onze showroom in Etten-Leur

Aangezien de ervaring leert dat kopers/eindgebruikers het op prijs stellen persoonlijk benaderd te worden, ontvangen zij een uitnodiging voor een bezoek aan de showroom. Daarvoor is het van belang dat alle NAW-gegevens van de bewoners bij ons bekend zijn. Door hen in de showroom uit te nodigen wordt bewerkstelligd dat alles vanuit één locatie en één regie kan worden verzorgd, waardoor de voortgang van het bouwproces niet onnodig in gevaar komt. In overleg met de kopers/eindgebruikers worden  wensen geïnventariseerd, uitgewerkt en vertaald in een duidelijke en overzichtelijke prijsopgave. Bovendien moet de werkvoorbereider van de aannemer tijdig over eventueel meer-/minderwerk geïnformeerd kunnen worden. Standaardopstellingen, maar ook extra wensen goed doorspreken, zijn daarom een must.

Nelemans Keukens

Een duidelijk offertetraject

Met de koper/eindgebruiker worden diens wensen geïnventariseerd. De showroomadviseur werkt deze uit en maakt van de keuken en/of andere producten een ontwerp met behulp van een geavanceerd 3D computer-ontwerp-programma. Daarna wordt een duidelijke en overzichtelijke offerte gepresenteerd, waarin uiteraard ook een eventuele tegelkeuze wordt meegenomen. Bij het vervaardigen van de prijsopgave(n) betrekken de showroomadviseurs de standaardtarieven van de aannemer. Deze worden afgezet tegen de aanpassingen die uit het gewenste meer-/minderwerk (o.a. leidingwerk, bouwkundige aanpassingen etc.) voortvloeien. Wanneer de offerte akkoord is, wordt de aannemer daarover geïnformeerd. Bij eventuele bouwkundige vragen en/of onduidelijkheden van installatietechnische aard die niet aan de hand van de standaardtarieven van de aannemer kunnen worden berekend, wordt contact opgenomen met de aannemer. In voorkomende gevallen wordt de koper/eindgebruikers hiervan in kennis gesteld.

Nelemans Keukens

Professionele orderbegeleiding

Een goede planning is een van de belangrijkste schakels in de begeleiding van projecten. Naast levering en montage gaat het ook om de algehele organisatie en het coördineren van bestellingen aan de fabrieken, het inmeten van keukens/tegels en tot slot: het maken van werkafspraken met monteurs en tegelzetters. Het is daarom van groot belang de geplande opleverdatum ruim op tijd bekend is. Bij voorkeur circa 15 weken vooraf. Uiteraard zal de uitvoerend coördinator van Nelemans dit kortsluiten met de uitvoerder van de aannemer op de bouwplaats. Om die reden is het belangrijk dat de uitvoerend coördinator aanwezig is bij de planningsvergadering zodat leveringen en bestellingen passen binnen de voortgang van werkzaamheden.

Nelemans Keukens

De uitvoering

Desgewenst wordt ook de uitvoering verzorgd. De all-in service begint in dat geval met het maken van een prijsopgave en omvat naast de uitvoering ook zaken als planning, bouwbegeleiding van de ingehuurde onderaannemers en nazorg. Uiteraard worden kopers/eindgebruikers zorgvuldig over meerwerk en meerkosten geïnformeerd, zodat aannemers zich daar niet (onnodig) mee bezig hoeven te houden.

Voor de uitvoering beschikt Nelemans over uitvoerders die in opdracht van de projectcoördinator van de projectafdeling opereren. Zij coördineren en controleren het werk van de door Nelemans ingehuurde onderaannemers op locatie en bewaken de kwaliteit van het tegelwerk, de montage van keukens en al het overige installatiewerk. Naast de zorg voor tijdige levering van materialen houden deze uitvoerders nauw contact met de uitvoerders van de hoofdaannemer om de voortgang en planning van de werkzaamheden te waarborgen.

Nelemans Keukens

Conditieafspraken

Samen met de projectleider/projectcoördinator worden de condities vastgelegd in het afspraken/contractenregister. Hierin zijn de condities opgenomen, de bedragen van de standaardopstellingen en de wijze van factureren. Met dit document wordt de verkoopafdeling exact geïnformeerd over de wijze waarop het project ten uitvoer wordt gebracht.

Nelemans Keukens

Het belang van informatie en advies

Korte lijnen, één aanspreekpunt en persoonlijk advies dat is waar de moderne woonconsument waarde aan hecht. Kopen onder één dak draagt daar in belangrijke mate aan bij. Bij Nelemans heeft u niet alleen een totaaloplossing in huis waar het keukens, tegels, badkamers, houten vloeren, binnen- en buitendeuren, kasten op maat en plafonds betreft, maar ook de werkwijze en aanpak waarmee kopers  geholpen willen worden. Namelijk door hen efficiënt en gericht te informeren en te adviseren.

Uiteraard getuigen de bij Nelemans gekochte producten van een hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien kunnen kopers/eindgebruikers er gerust op zijn dat de bestellingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. De eigen bezorg- en installatieafdeling doen dan ook hun uiterste best om alles volgens afspraak en planning te leveren en monteren. Vanzelfsprekend staan service en nazorg hoog in het vaandel, zowel voor, tijdens en na afronding van de projecten.

Heeft u interesse in een samenwerking met Nelemans?

Wanneer u onderstaand formulier invult neemt de projectcoördinator van Nelemans vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

.

Top